9 อาชีพที่ขาดแคลนในปี 2564

9 อาชีพที่ขาดแคลนในปี 2564

“มนุษย์เงินเดือน” หรือ “คนทำงานรุ่นใหม่” ในสังคมยุคนี้ ต่างต้องปรับตัวและอัปสกิลให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงานมากขึ้น หลังเศรษฐกิจประเทศไทยและทั่วโลกชะลอตัว ตั้งแต่ปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการทำธุรกิจในวงกว้าง ผู้ประกอบการต่างรัดเข็มขัดและจ้างงานเข้มงวดมากขึ้น ทำให้แรงงานยุคนี้ต้องพัฒนาเสริมทักษะให้ตนเองมีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ รวมถึงพัฒนาทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

สำหรับปี 2564 แรงงานหรืออาชีพที่ตลาดต้องการคือกลุ่มใดนั้น ในเรื่องนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยลิสต์ 10 อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด และแนวโน้มสำหรับการทำงานในยุคหลังโควิด-19 เรียกว่าถ้าเรียนด้านนี้ไป รับรองว่าจบออกมาแล้ว ไม่ตกงาน

งานขาย

หากพูดถึงตำแหน่งงานที่บริษัทต่าง ๆ เปิดรับตำแหน่งงานมากที่สุด ก็คงไม่พ้น “งานขาย” หรือที่เรียกกันว่าตำแหน่งเซลล์หรือพนักงานขายนั่นเอง โดยพนักงานขายเป็นตำแหน่งที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทโดยตรงมากกว่าตำแหน่งงานอื่น ๆ ไม่แปลกที่หลายบริษัทเปิดรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขายเยอะมาก บางบริษัทถึงขั้นเปิดรับกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียว

งานขนส่งและคลังสินค้า

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ที่ต้องเข้ามาจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ สายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจอีกด้วย ทำให้ความต้องการอาชีพนี้อยู่ทุกพื้นที่

งานด้านไอที

เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการทำงานในยุคดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสายงาน IT  (Information Technology) จึงมีความต้องการสูงขึ้นทุกในแต่ละปี เพราะเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและสร้างความได้เปรียบในการการแข่งขันทางธุรกิจ

งานวิศวกร

สำหรับสายงานวิศวกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขาดแคลน เพราะนายจ้างต้องการแรงงานที่มีทักษะเชิงลึกและทักษะรอบด้านประกอบกัน รวมถึงยังพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้วิศวกรเป็นกลุ่มอาชีพที่ตลาดต้องการสูงมาก เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต การจัดการโรงงาน การดูแลมาตรฐานของโรงงาน รวมถึงการดูแลระบบเครื่องจักร เครื่องกล เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง

งานช่างเทคนิค

สายงานนี้เปิดรับผู้สมัครจากหลากหลายระดับการศึกษา มีตั้งแต่ ปวช. ปวส. ไปจนถึงปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรับผิดชอบของงาน โดยลักษณะงานเกี่ยวกับการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะและไฟฟ้า คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว ควบคุมตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญในแรงงานการผลิต ทั้งโรงงาน ออฟฟิศ และหน่วยการผลิตเป็นอย่างมาก

งานบัญชี

งานบัญชี ถือว่าเป็นงานที่ยากและจะต้องมีความเป๊ะอย่างที่สุด ทั้งยังเป็นสายงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการจัดการ เพราะต้องคอยตรวจสอบสินทรัพย์ และหนี้ รวมไปถึงบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ รวมถึงปิดสรุปงบ เพื่อให้องค์กรนำตัวเลขนี้ไปพัฒนาธุรกิจต่อไป ที่สำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร นักบัญชีนี่แหละคือผู้ที่จัดการส่งเอกสารทั้งหมดที่กรมสรรพากรต้องการ

งานการเงิน

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม การบริหารจัดการเงิน และสินทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ ก็คือ คนที่ทำงานการเงินนั่นเอง โดยหน้าที่รับผิดชอบของสายอาชีพนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องการวางบิล ซื้อขาย ทวงหนี้ วางแผนการชำระหนี้ จัดการหนี้สินของบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย งานด้านนี้จึงต้องการคนที่นอกจากจะมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและตัวเลขแล้ว ยังต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบอีกด้วย

งานธุรการและงานจัดซื้อ

ธุรการ ถือเป็นอีกหนึ่งสายงานที่แม้จะดูเป็นอาชีพที่ไม่โดดเด่น แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ทำงานในส่วนนี้ถือเป็นกำลังสำคัญของบริษัท เพราะเปรียบเสมือนหน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี มีหน้าที่การดูแลจัดการเอกสาร การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่ฝ่ายจัดซื้อ นอกจากจะดูแลเรื่องเอกสารแล้ว ยังต้องดูแลเรื่องของการซื้อขาย และตรวจเช็คราคาอีกด้วย

งานบริการลูกค้า / งานต้อนรับ

แม้ว่าเทรนด์ธุรกิจจะเปลี่ยนไป แต่องค์กรก็ยังจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือผู้บริโภค เกี่ยวกับบริการหลังการขาย รวมถึงงาน Call Center เพราะนี่คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อไป

แหล่งที่มา : www.ktc.co.th