9 อันดับงานด้านไอทีที่ต้องการในตลาด

9 อันดับงานด้านไอทีที่ต้องการในตลาด

ในปัจจุบันที่ส่วนใหญ่ในโลกเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ที่ทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในแง่ของการทำธุรกิจบนโลกดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งยวดในปัจจุบัน ซึ่งเราจะเห็นอย่างชัดเจนในเรื่องการทำเอาระบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยเฉพาะสายงานด้านไอทีที่นับวันยิ่งมีความต้องการในตลาดแรงงานสูง ดังนั้นวันนี้เราจะมาจัดอันดับกันกับ 9 อันดับงานด้านไอทีที่ต้องการในตลาด ซึ่งมีดังต่อไปนี้

Programmer & Developer

ปัจจุบันภาคธุรกิจมีการเร่งพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทดีไวซ์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปสู่การให้บริการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดใหม่ ๆ สายงานนี้จึงเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 – 135,000 บาท/เดือน

Data Science

หัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือ การเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า ดังนั้น ข้อมูลทางธุรกิจ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่หลายองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ และนำไปสู่การวางแผนการใช้ข้อมูลให้ตอบโจทย์ธุรกิจ จึงทำให้สายงานดังกล่าวเป็นต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เช่น Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence, AI (Artificial Intelligence Engineer), ML (Machine Learning Engineer)

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 – 180,000 บาท/เดือน

Infrastructure เช่น Network & System

เพราะการขับเคลื่อนและพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายพื้นฐาน รวมไปถึงมีทักษะการจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ครบถ้วนอาทิเช่น Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator, System Administrator ฯลฯ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 – 150,000 บาท/เดือน

E-Commerce & Digital Marketing

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และผู้บริโภคคนไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพิ่มขึ้นติดอันดับท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชีย บวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าและชำระเงินทางออนไลน์ ทำให้หลายธุรกิจหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลเข้ามาสร้างโอกาสทางธุรกิจ สายงาน อาทิ Online/Digital Marketing, Content Manager/Specialist, SEO/SEM, Web/Graphic Designer, Web Master, E-Commerce Front/Back End Developer (Web/Mobile) จึงเป็นที่ต้องการของตลาด

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 26,000 – 90,000 บาท/เดือน

ERP / SAP

เมื่อองค์กรมีความต้องการใช้ระบบ ERP เพื่อนำมาช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ทำให้ตำแหน่งงานของสายงานทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการสูงของตลาด เช่น SAP/Oracle Functional Consultant, SAP/ERP Analyst, ERP Consultant, ERP Implementation Specialist, ERP Support & Administrator

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 – 220,000 บาทต่อเดือน

Database Management

ระบบฐานข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับและสนับสนุนการพัฒนาต่าง ๆ ส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ทำให้ตำแหน่ง Database Administrator ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 ไปจนถึง 105,000 บาทต่อเดือน

IT Management & Project Management

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการทางธุรกิจยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพให้มีความเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้น ตลาดออฟไลน์มีการหันมาทำออนไลน์มากขึ้น ทำให้เกิดโจทย์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งต้องการกลุ่มสายงานลูกผสมที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กับไอทีมาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่าง ๆ ในเชิงงานโครงการ จึงไม่น่าแปลกใจที่สายงานนี้ติดอันดับ

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 38,000 – 150,000 บาทต่อเดือน

Cyber Security

สายงานนี้มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องสร้างความมั่นใจว่า ระบบต่าง ๆ มีความปลอดภัย ไม่มีช่องโหว่เกิดขึ้นในระบบขององค์กร รวมถึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 65,000 – 200,000 บาทต่อเดือน

IT Support

เป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการขยายตัวของตลาดไอทีและการทรานส์ฟอร์เมชั่นเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 18,700 – 55,000 บาทต่อเดือน

แหล่งที่มา : cheechongruay.smartsme.co.th